HAKKIMIZDA


POLİTİKALAR


Rekabet Politikası

«Rekabette Saygınlık!»

Rekabetin şiddetli ve kimi zaman kuralsız yürütüldüğü sektörde ilkeli ve saygın tutumdan ödün verilemez. Rekabet münferit proje yarışmalarından ibaret değil, yaşayan ve dinamik bir süreç olarak kabul edilir. Bu nedenle işbirliklerine mani olmayacak, saygın bir rekabet izlenecektir.

İnsan Kaynakları Politikası

“Kadrolarımız Gayrımaddi Varlığımızdır!”

Personelimiz sürekli dinamik, yenilenmiş ve güncel donanımlı tutulacak, analitik ve çözüm odaklı olacak; vizyonumuzu paylaşan, ilke ve politikalarımızla örtüşen personel istihdam edilecektir. Bu personel de Şirketin gayrımaddi varlığı olarak korunacak ve güçlendirilecektir.

Finans Politikası

“Kaynağı Faaliyet Performansımız Üretir!”

Proje ve faaliyetler kendi kaynağını üretecek, katma değer üretmeyen faaliyetler sisteme katılmayacak, harcanan her birim kaynağın mutlaka artı değer üretmesi sağlanacaktır.

Kalite Politikası

“Hizmetin Sınırını Sistemin İhtiyacı Belirler!”

Faaliyet sahamız teknolojinin imkânlarının ihtiyaç ve beklentileri en uygun şekilde karşılamasını gerektirdiğinden bilgiye yatırım vazgeçilmezdir.
Tasarımdan uygulamaya, odak noktası proje hizmet kalitesindeki başarıdır ve başarı tasarımdan başlar.
Her proje yeni projelerin referansı olacaktır. Kaliteden taviz verilemez.

Ürün Politikası

“Ürün Bilgi Sisteminin Asli Parçasıdır!”

Proje tasarımından uygulamaya alınışa kadar tüm aşamalarda teknoloji desteği şarttır.
Bu nedenle her aşamada üretici ya da temsilcileri ile yakın koordinasyon içinde bulunulacak, üreticinin teknoloji ve ürün desteği mutlaka alınacaktır.
Ürün konumlandırmada bu husus güvence altına alınacaktır.


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ