Danışmanlık Hizmetleri


İş Süreçleri Danışmanlığı


İş Süreçleri Yönetimi, kurumların ne şekilde iş yaptıklarını tanımlayarak şirketlerde yer alan iş süreçlerinin tasarımından başlanarak analiz edilmesini, aksaklıkların giderilmesini ve süreçlerin elektronik ortamda yaratılması, izlenmesi ve sonuçlandırılmasını sağlar.

İş Süreçleri Yönetimi çerçevesinde, İş akışları, Doküman Yönetimi, Sayısal Kimlik Yönetimi, CRM ve Portal çözümleri, Servis Odaklı Mimari anlayışıyla sunulmaktadır. Süreçlerin modellenmesi sayesinde doğru bilginin ve işin, doğru zamanda, doğru kişiye ulaştırılmasına yardımcı olur. Daha iyi yönetilen süreçler sonucunda kayda değer kurumsal kazançlar elde edilir.

I. Performans hedeflerinin belirlenebilmesi için gerekli iyileştirmelerin ve otomasyonun hayata geçirilmesi
II. İş süreçlerine takip edilebilir, ölçümlenebilir hedefler kazandırılması
III. Verimliliği artırırken maliyetlerin azaltılması
IV. İş akışlarına uygulanabilir kurallar getirilmesi
V. Kurumlarda varolan süreçlerin basitleştirilmesi
​VI. Yürütme, yönetim ve denetim adımlarının işlevlerini yerine getirilmesi


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ